Uvedené ceny sú zmluvné. Pri manipulácii s autoplošinou zabezpečujeme kvalifikovanú obsluhu.
Hodinová sadzba, začína po pristavení stroja u objednávateľa,
každá začatá hodina 30 Eur/hod
Kilometer 0,80 Eur, štart z Galanty k zákazníkovi


Príplatok 10 Eur/ hod za prácu autoplošinou:

  • Pílenie stromov
  • práca počas sviatkov a víkendov
  • práca v nočných hodinách od 22:00 hod do 6:00 hod
  • Práca s nebezpečnými chemickými látkami
  • pri dlhodobom prenájme poskytujeme výhodné zľavy
  • cena sa tiež určuje podľa typu a náročnosti práce
  • Pri stavebných prácach možnosť využitia prenesenia daňovej povinnosti pre platiteľov DPH / CPA 43/
  • Všetky ceny sú uvedené bez DPH