DLHODOBO SA VYUŽÍVAJÚ NA VYKONÁVANIE TRADIČNÝCH ANTÉNNYCH ÚLOH V SEKTOROCH, AKO TELEKOMUNIKÁCIA, VLASTNÉ ZARIADENIA, SIGNÁŽE, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A KONŠTRUKCIA, KOZMETICKÉ NÁKLADNÉ AUTOMOBILY SA STÁVAJÚ AJ KONKRÉTNEJŠÍM PRIESTOROM. TOTO JE ZODPOVEDAŤ PRISPEČNEJŠIE PREDPISY OSHA MÁDZAJÚCE ZNÍŽENIE POUŽÍVANIA ŽELEZNÍC A LEŠENÍ NA VYKONÁVANIE RÔZNYCH OKOLNÝCH PRACOVNÝCH PRÁC, KTORÉ MÔŽU BYŤ NEBEZPEČNÉ A VEDÚCE K NEHODÁM.